top of page

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!

Kun tapamme kiireen, työryhmän yhteinen tulos kasvaa suuremmaksi kuin sen yksittäisten jäsenten saavutusten summa.

Liput eivät ole vielä myynnissä
Tutustu muihin tapahtumiin
Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!
Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!

Aika ja paikka

Time is TBD

Täyttä työelämää Online

Valmennuksesta

Yksi kaikkien - ja kaikki yhden puolesta aikaa haaskaamatta!

Työryhmien ja tiimien oma valmennus 3 tunnin valmennus joko webinaarina tai työpajana.

Lähtökohta

Kaiken kokoisen tiimin johtaminen on tuloksellisen ajankäytön näkökulmasta haastavaa – mutta myös parhaimmillaan palkitsevaa. Täyttä työelämää tiimeille on paljon muutakin kuin täyttymyksen tunne. Kyse on myös kovasta työstä, uhrauksista ja vaikeuksien voittamisesta. Täyden työelämän hyöty koituu myös aikaa haaskaamattomasta, tukea antavasta ja saavasta tavoitteiden saavuttamisesta, henkilökohtaisesta ylpeydestä omasta panoksesta ja yhteisestä onnistumisen elämyksestä ja tuulettamisesta. Avain menestyksekkääseen tiimin johtamiseen ja tiimissä itsensä johtamiseen on oikea ajanhallinta. Tämä on perusasia, josta pitää aloittaa ja kun muutokset kaatuvat päälle ja kiire on tapettava, mihin on uudestaan ja uusin eväin palattava.

Yksi kaikkien - ja kaikki yhden puolesta aikaa haaskaamatta! -työpaja

Koulutus sisältää sekä työn suorittamisen tehokkuuteen että omaan motivaation ja jaksamisen vahvistamiseen suuntaavia tietoja, taitoja ja tekniikoita. Tavoitteena saavuttaa enemmän tuloksia vähemmällä ajan haaskauksella, nopeammin ja paremmin, tehokkaammin ja rohkeammin – sisulla ja innolla. Koulutus rikkoo myös toimimattomia myyttejä (kuten ABC-tärkeysjärjestys, epämukavuusalue, tehtävälistat ja multitaskaaminen) ja varustaa niiden tilalle paremmilla ja toimivammilla mielen ja käytännön työvälineillä (kuten A²B²C²-tärkeysjärjestys, hetkessä kokonaisnäkemys MindMapilla, uusia mukavuusalueita, POUKAMA ja oikea multitaskaaminen).

 • kiireen anatomia ja sielunelämä sekä itsensä johtamisen periaatteet ja käytännöt
 • enemmän vähemmällä – omien pahojen tapojen tunnistaminen ja kiireen tappaminen
 • nopeammin ja paremmin - tuloksellisen ajankäytön tekniikat ja parhaat kytännöt
 • tehokkaammin ja rohkeammin – arjen huippusuorituksen anatomia ja flow:n sielunelämä
 • sisulla ja innolla - huonon stressin poistaminen ja innostavien paineiden lisääminen - kiireen anatomia ja sielunelämä sekä kiireen torjunta ja tappo
 • yksi askel kerrallaan omat askeleet ei lisätyönä, ei jotain työn ohessa kun tulee sopiva aika – vaan itse työssä ja heti
 • fokuksen ja tavoitteiden 
 • voit olla etukäteen yhteydessä (yhteystiedot) ja keskustella tämän koulutuksen hyödyistä

Valmentajasta

 • johtajatausta erityisesti muutosjohtamisessa ja yrittäjyydestä
 • pisin kokemus maassamme tuloksellisen ajankäytön kouluttajana ja koulutusohjelmien kehittäjänä
 • voit olla etukäteen yhteydessä juha.wiskari@gbrains.fi ja keskustella tämän koulutuksen hyödyistä

Ilmoittaudu….

Hinta 1.850 € osallistujamäärä sovittavissa

Ilmoittauduttuasi saat vahvistuksen yhteydessä ”kiireprofiili” -itsearvion. Pysähdy, vastaa kysymyksiin ja peilaa kysymyksiä ja profiilia omaan itseesi. Profiili on työväline joka yhdistää itsetuntemuksen, itsekurin ja itsetunnon.

Jaa tapahtuma

bottom of page